Zawarto Porozumienie na rzecz wizerunku pomocy społecznej

W dniu 26 stycznia 2016 roku w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyła się międzynarodowa konferencja pn.: „Rola mediów lokalnych w budowaniu demokracji i wolności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Celem konferencji była wymiana doświadczeń pomiędzy ekspertami z Czech, Słowacji, Węgier, Hiszpanii, Włoch, Ukrainy, Rosji, Białorusi, Słowenii oraz z Polski w zakresie komunikacji społecznej i wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wydarzeniem towarzyszącym konferencji było podpisanie Porozumienia na rzecz wizerunku pomocy społecznej, które sygnowało 31 przedstawicieli placówek pomocy społecznej z całego województwa. Powyższy dokument, ma służyć wsparciu instytucji pomocy społecznej w zakresie budowy wizerunku oraz prowadzenia działań promocyjnych. Inicjatorami Porozumienia była Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.