ROPS Opole zaprasza do udziału w bezpłatnej specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Na prośbę Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu uprzejmie informujemy o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu specjalizacyjnym II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, o specjalności: praca socjalna z osobami starszymi.

Specjalizacja realizowana jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, pn.: Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej.

Szkolenie, prowadzone na kierunku: praca socjalna z osobami starszymi, rozpocznie się w marcu 2016r. i jest adresowane do 10 osób z woj. opolskiego oraz 33 osób z woj. śląskiego. Zaplanowano 13,5 weekendowych zjazdów.

Szkolenie jest bezpłatne, Organizator pokrywa koszty dojazdu, zakwaterowania, materiałów dydaktycznych, ubezpieczenia oraz egzaminu przez CKE.W szkoleniu mogą wziąć udział osoby spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z 8 maja 2012 r. poz. 486)

Wszystkie szczegółowe informacje oraz dokumenty zgłoszeniowe znajdują się na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, pod linkiem: http://rops-opole.pl/index.php?id=105

W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Aleksandrą Guszpit, która z ramienia ROPS w Opolu koordynuje rekrutację w województwie śląskim, tel.: 77 44 15 250, wew. 16 lub kom.: 608 200 316