Planowane spotkania w projekcie

W związku z realizacją projektu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”, zaplanowano przeprowadzenie:

  • 3 spotkań informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców konkursu dotacji, których celem będzie przedstawienie najważniejszych informacji na temat konkursu dotacji oraz zachęcenie do udziału w naborze;
  • spotkań informacyjnych dla dotacjobiorców, podczas których omówione zostaną zasady realizacji projektów i cechy prawidłowo przygotowanego programu rewitalizacji;
  • 4 spotkań edukacyjnych dla wszystkich zainteresowanych gmin.