Bezpłatne studia licencjackie dla aspirantów pracy socjalnej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu wraz z Uniwersytetem Opolskim planuje realizację projektu pn.: Profesjonalne kadry – inwestycja w poprawę wykształcenia aspirantów pracy socjalnej zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej.

Projekt przewiduje realizację studiów pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunku Praca socjalna na specjalnościach: Poradnictwo i wsparcie osób niepełnosprawnych, starszych i przewlekle chorych i Praca socjalna z dzieckiem i rodziną. Studia przeznaczone są dla aspirantów pracy socjalnej.

Zajęcia będą realizowane podczas 6 semestrów (od maja 2016 roku) na Uniwersytecie Opolskim, w systemie weekendowych zjazdów. Uczestnicy, poza usługą dydaktyczną, będą mieli nieodpłatnie zapewnione pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania, materiałów dydaktycznych i podręczników oraz ubezpieczenia NNW.

W związku z realizowanym projektem, ROPS w Opolu przeprowadza wstępne rozeznanie dotyczące zainteresowania oferowaną w ramach projektu formą kształcenia. Aspiranci pracy socjalnej z terenu województwa śląskiego, zainteresowani udziałem, proszeni są o kontakt telefoniczny z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu pod numerem 77 44 15 250, wew. 20.