Procedura udzielania zamówień przez dotacjobiorców

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało uproszczoną procedurę udzielania zamówień publicznych przez gminy, które zostaną wybrane w konkursie na dofinansowanie działań w zakresie przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji. Procedura dotyczy udzielania zamówień o wartości przekraczającej 20 000 zł netto.
Ważna zmiana dotyczy formy upublicznienia zapytania. Zgodnie z omawianą procedurą, nie ma obowiązku zamieszczania zapytań na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl .

W celu wypełnienia procedury konkurencyjnego udzielania zamówień należy upublicznić zapytanie ofertowe poprzez umieszczenie na stronie internetowej dotacjobiorcy.

Gminy zainteresowane udziałem w konkursie dotacji, prosimy o zapoznanie się z procedurą.

Do pobrania: