Odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców konkursu dotacji

9 marca br. w Bielsku-Białej odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji. Brali w nim udział przedstawiciele gmin województwa śląskiego, które mogą ubiegać się o uzyskanie dofinansowania.

Podczas spotkania przedstawiono kwestie związane z nowym podejściem do rewitalizacji oraz jej wsparciem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Ponadto zaprezentowane zostały bliższe informacje dotyczące konkursu dotacji oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z jego przebiegiem.

Organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego we współpracy m.in. z Wydziałem Rozwoju Regionalnego i Wydziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci.