Jaki dokument należy wymienić we wniosku, jeśli strategia rozwoju gminy wygasła, a nowa jest opracowywana?

Odpowiedź: W razie braku Strategii Rozwoju Gminy, należy odnieść się do innego równoważnego dokumentu np. strategii przestrzennej lub strategii rozwiązywania problemów społecznych, zawierającej postanowienia w zakresie rewitalizacji. Wystarczające jest wskazanie fragmentów dokumentu odnoszących się do działań znajdujących się w obszarze znaczeniowym rewitalizacji, w oparciu o załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu dotacji.