Zaproszenie na konferencję naukową „Rewitalizacja-Kultura-Innowacje. Współczesne wyzwania pracy socjalnej”

W dniu 10 maja 2016 roku w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Rewitalizacja-Kultura-Innowacje. Współczesne wyzwania pracy socjalnej”, organizowana przez Studium Pracy Socjalnej i Zakład Badań Kultury Współczesnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, we współpracy z Sekcją Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jej celem jest zdefiniowanie aktualnych problemów rewitalizacji, rozumianej jako całościowy proces naprawczy zdegradowanych terenów, a szczególnie roli, jaką powinna odgrywać praca socjalna w postaci organizowania społeczności lokalnej w kontekście unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Formularze zgłoszeniowe należy przesłać do dnia 31 marca 2016 roku. Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w konferencji znajdują się w załącznikach zamieszczonych poniżej.

Załączniki: