Czy wypełniając wniosek o dotację można powoływać się na numery stron dokumentów strategicznych, na których dany problem jest omawiany? Czy można w związku z ograniczeniem znakowym wpisać link do danego dokumentu?

Odpowiedź: Wypełniając wniosek o przyznanie dotacji można wskazać numery stron dokumentu, do którego odnosi się dany opis. Należy jasno wskazać nazwę dokumentu i numery stron oraz podać miejsce jego udostępnienia np. link do strony internetowej.