Jak należy rozumieć czas trwania projektu?

Odpowiedź: Czas trwania projektu to okres, w którym realizowany jest projekt, przy czym musi mieścić się on w okresie kwalifikowalności, tj. od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2017 r.