Na którym etapie Gmina będzie składała oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT?

Odpowiedź: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT składane jest przed podpisaniem umowy oraz z pierwszym sprawozdaniem, a także w przypadku zmiany kwalifikowalności wydatków, w trakcie realizacji projektu.