XX Jubileuszowe Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: Strategie profilaktyczne ograniczające zjawiska dysfunkcji społecznych wśród młodzieży.

W dniu 21 marca 2016 roku odbyło się XX Jubileuszowe Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: Strategie profilaktyczne ograniczające zjawiska dysfunkcji społecznych wśród młodzieży. Celem tegorocznego spotkania była edukacja publiczna (równocześnie młodzieży i dorosłych) w zakresie realizowania strategii profilaktycznych ograniczających zjawiska dysfunkcji społecznych, w tym uzależnień wśród młodzieży.

W Seminarium uczestniczyło ok. 250 osób, w tym 120 uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studenci wyższych uczelni. Ponadto, uczestnikami byli przedstawiciele administracji publicznej, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej zawodowej i ochotniczej, pedagodzy i psycholodzy szkolni oraz dyrektorzy szkół, katecheci, duchowieństwo, terapeuci i konsultanci ośrodków leczenia uzależnień, przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy systemu pomocy społecznej oraz służb zatrudnienia,.

Inicjatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Powrót” z siedzibą
w Mikołowie. Współorganizatorami były takie podmioty jak: Województwo Śląskie, reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Centrum ds. AIDS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz samorządy lokalne.

Seminaria, ze względu na zaangażowanie w ich realizację krajowych ekspertów w prezentowanych dziedzinach, uzyskiwane corocznie patronaty, zaangażowanie przedstawicieli reprezentujących różne podmioty systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień z całej Polski oraz szeroki udział młodzieży zyskują wymiar ogólnopolski oraz stałe miejsce w gronie najważniejszych przedsięwzięć z obszaru edukacji publicznej w zakresie problemów uzależnień.