Budowanie wizerunku pomocy społecznej, współpraca z mediami – konferencja w Jaworznie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu, Domem Pomocy Społecznej w Jaworznie, Instytutem Konsultingowo-Doradczym Publico, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Jaworznie, Powiatowym Urzędem Pracy w Jaworznie oraz Urzędem Miejskim w Jaworznie współorganizował konferencję pt. „Budowanie wizerunku pomocy społecznej – efektywna współpraca z mediami”. Spotkanie odbyło się we wtorek 5 kwietnia, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Jaworzno oraz Wojewoda Śląski.

Problematyka budowania wizerunku pomocy społecznej i roli mediów w kreowaniu wizerunku instytucji pomocowych spotkała się z ogromnym zainteresowaniem przedstawicieli środowiska. W konferencji udział wzięli dyrektorzy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej i jednostek pomocowych z całego regionu, m.in. z Bielska-Białej, Koszęcina, Mysłowic, Chrzanowa, Zawiercia, Gliwic, Tarnowskich Gór i Piekar Śląskich. W spotkaniu uczestniczyła również m.in. wiceprezydent Jaworzna, Monika Bryl.

Dyrektor DPS w Jaworznie, Sławomir Łuszcz, powiedział, witając uczestników konferencji: Cieszę się, że tak licznie spotykamy się podczas dzisiejszego wydarzenia. Pomoc społeczna, zwłaszcza zaś działalność pracowników socjalnych, często postrzegane są mocno stereotypowo. Dlatego też frekwencja oraz m.in. patronat wojewody śląskiego nad naszą konferencją, wskazują, że tematyka, którą będziemy dzisiaj podejmować jest niezwykle ważna, a takie spotkania są po prostu potrzebne.

O tym jak istotne jest wypracowanie dobrych kontaktów z mediami oraz o istocie funkcji rzecznika prasowego opowiedział dr Krystian Dudek, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas, prezes Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, właściciel Instytutu Publico. Sekrety efektywnych kontaktów z przedstawicielami mediów zdradziła z kolei Bożena Stępień, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W drugiej części spotkania dr Dudek poprowadził panel dyskusyjny, w którym udział wzięła dyrektor Bożena Stępień oraz przedstawiciele lokalnych mediów, którzy odpowiadali na pytania dotyczące m.in. błędów najczęściej popełnianych przez przedstawicieli jednostek pomocy społecznej w kontaktach z mediami oraz oczekiwań dziennikarza wobec dobrze przygotowanej informacji prasowej.

Konferencja organizowana przez Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie była efektem „Porozumienia na rzecz budowania wizerunku pomocy społecznej”, zawiązanego w dniu 26 stycznia br. przez 31 placówek pomocy społecznej z województwa śląskiego podczas Konferencji Wyszehradzkiej, która odbywała się w Wyższej Szkole Humanitas. Planowane są kolejne spotkania w przedmiotowej tematyce.