Zakup 2 zestawów komputerowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 zestawów komputerowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego podzielony na 2 części:

  • Część I: Zestaw komputerowy All in one lub mini PC z monitorem – 2 sztuki;
  • Część II: Urządzenie wielofunkcyjne laserowe, kolor (drukarka kolorowa/ faks/ skaner/ kopiarka) – 1 sztuka;

dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt. 8.

Termin składania ofert: Do dnia 28 kwietnia 2016 roku, do godziny 10:00

Opis kryteriów wyboru oferty: cena brutto – 100%

Załączniki:

Wybór najkorzystniejszej oferty: W wyżej wymienionym postępowaniu wybrano oferty następujących Wykonawców:

Część I: Zestaw komputerowy All in one lub mini PC z monitorem – 2 sztuki

F.H.U. KRAWO Wojciech Chanulak
ul. Grunwaldzka 8/8
75-241 Koszalin

Łączna wartość zamówienia brutto w złotych: 3.435,05 zł x 2 sztuki = 6.870,10 zł

Część II: Urządzenie wielofunkcyjne laserowe, kolor (drukarka kolorowa/ faks/ skaner/ kopiarka) – 1 sztuka

AF SEKO Sp. z o.o.
ul. Bogusławskiego 17,
43-300 Bielsko-Biała

Wartość zamówienia brutto w złotych: 1.771,20 zł

Uzasadnienie wyboru: Oferty spełniły warunki postawione w zapytaniu ofertowym z dnia 20 kwietnia 2016 roku oraz były najkorzystniejsze według kryterium: cena brutto oferty.