Rekrutacja na szkolenia – zapraszamy!

W dniach od 29 kwietnia 2016 roku do 11 maja 2016 roku prowadzony będzie nabór zgłoszeń na bezpłatne szkolenia, realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach.

Uprzejmie prosimy, aby przed podjęciem decyzji o wysłaniu zgłoszenia na szkolenie, zapoznali się Państwo z Zasadami rekrutacji oraz udziału w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego, zawierającymi informacje o kryteriach rekrutacji oraz o zasadach udziału w szkoleniach.

Informujemy, że w 2016 roku, w ramach danego naboru zgłoszeń, mogą Państwo aplikować na jeden temat szkoleniowy w wybranym przez siebie terminie.

Obecny nabór zgłoszeń dotyczy dwóch tematów szkoleniowych, realizowanych we współpracy z Komendą Wojewódzka Policji w Katowicach. Zapraszamy do zapoznania się z zagadnieniami merytorycznymi oraz trybem organizacyjnym proponowanych szkoleń (po kliknięciu w nazwę wybranego szkolenia, otworzy się PDF zawierający wszystkie aktualnie posiadane informacje, dotyczące szkolenia m.in. zakres tematyczny, godzinowy, miejsce realizacji oraz opis grupy docelowej szkolenia).

Poniżej znajduje się lista tematów szkoleniowych, które będą realizowane w ramach pierwszego naboru w 2016 roku.

  1. Przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym – interwencja i pomoc, z elementami bezpieczeństwa dla pracowników pierwszego kontaktu [PDF]
  2. Praca z ofiarą przemocy ze szczególnym uwzględnieniem syndromu sztokholmskiego, PTSD i cyklicznego charakteru przemocy w rodzinie z problemem uzależnienia [PDF]

Po zapoznaniu się z Zasadami rekrutacji oraz udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego-Dział Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz opisem wybranego szkolenia, prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, znajdującego się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt z Jolantą Żychoń pod numerem telefonu 32 730 68 76.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA