Trwa ocena formalna wniosków gmin o przyznanie dotacji na opracowanie lub aktualizację lokalnych programów rewitalizacji

Uprzejmie informujemy, że 15 kwietnia br. zakończył się nabór wniosków gmin w konkursie dotacji w ramach projektu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”.

W trakcie trwania naboru wpłynęło 68 wniosków, które aktualnie poddawane są ocenie formalnej przez wytypowanych członków zespołu ds. rewitalizacji.

Planowany termin zakończenia ww. oceny to maj 2016 r.

Projekt „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci.