Nabór kandydatur do Nagrody Ostoi Pokoju im. Matki Ewy

Serdecznie zapraszamy do składania kandydatur do Nagrody „Ostoi Pokoju” imienia Matki Ewy, w dwóch kategoriach: dla osób fizycznych i podmiotów zbiorowych (osoby fizyczne, prawne, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich jednostki organizacyjne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej).

Nagroda ma na celu wyłonienie oraz uhonorowanie osób i podmiotów zajmujących się działalnością społeczną i charytatywną na rzecz mieszkańców województwa śląskiego i województwa opolskiego.

Ustanowiona została wspólnie przez Samorządy Województw: Śląskiego i Opolskiego, Gminę Bytom oraz Diecezję Katowicką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Stanowi ona upamiętnienie zarówno postaci Ewy von Tiele-Winckler – Matki Ewy, jak i dzieła jej życia „Ostoi Pokoju”, będących symbolem niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, bezinteresownego zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych, postaw i zachowań na rzecz dobra publicznego.

Organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej, podmioty gospodarcze, związki wyznaniowe i ich jednostki organizacyjne, osoby fizyczne (grupy minimum 15-osobowe) mogą zgłaszać kandydatury do dnia 15 maja 2016 roku.

Kandydatów do nagrody można zgłaszać:

  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bytomiu (przy ul. Parkowej 2 w pok.128 lub przy ul. Smolenia 35 w pok. 16.),
  • listownie na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu (41-902 Bytom, ul. Smolenia 35, tel.: 32 77 98 701),
  • zgłoszenia elektroniczne należy przesyłać na adres: kk@um.bytom.pl z tematem: „Nagroda Ostoja Pokoju 2016″.

Laureaci Nagrody Ostoi Pokoju im. Matki Ewy w latach ubiegłych:

Siostra Diakonisa Marta Grudke, Monika Witkowska-Kubas, ks. Bogdan Peć, dr Janusz Cholewiński, firma MARCO z Gliwic.

Do pobrania:

Łącza: