Ogłoszenie wyników oceny formalnej konkursu dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 maja 2016 roku zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji.

Poniżej zamieszczamy listę wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i skierowanych do oceny merytorycznej.

Załączniki: