Stanowisko Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa w kwestii prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

W związku z trwającymi pracami parlamentarnymi nad nowelizacją ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przenoszącą do krajowego porządku prawnego uregulowania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE, poniżej przekazujemy do Państwa informacji stanowisko Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa w kwestii prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych do czasu implementacji przepisów ww. dyrektyw.

Załącznik: Stanowisko Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa