Anulowano nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2016 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1124/120/V/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku uchylił  uchwałę nr 956/115/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2016 roku. Nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2016 roku został anulowany ze względu na brak wystarczających środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego zadania, pochodzących z tytułu opłat związanych z wydawaniem przez Marszałka Województwa zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.