Rozstrzygnięcie konkursu dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą Wspieranie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2016 roku.

W dniu 27 czerwca 2016 roku uchwałą nr V/25/14/2016 Sejmik Województwa Śląskiego podjął decyzję o udzieleniu pomocy finansowej gminom i powiatom województwa śląskiego na realizację zadań w ramach konkursu pod nazwą Wspieranie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2016 roku.

Przedstawicieli podmiotów, które otrzymały dotacje, uprzejmie prosimy o przygotowanie i przesłanie (adres e-mail: opa@rops-katowice.pl) zaktualizowanego załącznika do umowy oraz formularza zawierającego informacje niezbędne do przygotowania umowy dotacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 116, 121, 125, e-mail: opa@rops-katowice.pl) lub telefoniczne pod numerem 32/ 730 68 91/93/74.