Rozstrzygnięcie konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2016”

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1686/133/V/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 roku rozstrzygnął konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2016”. Decyzja Zarządu podjęta została w oparciu o wyniki prac komisji konkursowej, która oceniła wnioski złożone w ramach przedsięwzięcia zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu. Pod uwagę wzięto m.in. trwałość działań, dostosowanie inicjatywy przyjaznej rodzinie do potrzeb i problemów społeczności lokalnej oraz do lokalnej polityki rodzinnej, liczbę i rodzaj organizowanych przedsięwzięć na rzecz wsparcia rodziny, skuteczność inicjatywy, ocenę realizacji założonych, pozytywnych rezultatów, zasoby wykorzystywane w realizacji inicjatywy oraz innowacyjność.

Biorąc powyższe pod uwagę, tytuły „Gmina przyjazna rodzinie 2016” przyznano następującym gminom:

Lp. Nazwa gminy Tytuł zgłaszanej inicjatywy Wyniki
1. Dąbrowa Górnicza System działań prorodzinnych „Dąbrowa Górnicza przyjazna rodzinie I miejsce
2. Rybnik Rybnik – miasto wspierające rodziny II miejsce
3. Wyry Inicjatywy przyjazne rodzinom zamieszkującym gminę Wyry III miejsce

Wnioski w ramach konkursu złożyły również gminy: Będzin, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy, Wojkowice i Zabrze.

Doceniając zaangażowanie wszystkich uczestników w podejmowanie inicjatyw na rzecz wsparcia rodziny serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy laureatom.