Zaproszenie na spotkania edukacyjne na temat rewitalizacji

Szanowni Państwo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego zapraszają do wzięcia udziału w spotkaniach edukacyjnych na temat rewitalizacji, których celem jest prezentacja nowego, kompleksowego podejścia do rewitalizacji oraz elementów i cech programów rewitalizacji, zgodnych z aktualnymi regulacjami krajowymi i regionalnymi. Ponadto mają służyć przedstawieniu dobrych praktyk oraz wymianie doświadczeń w powyższym zakresie.

Spotkania są skierowane do przedstawicieli gmin, organizacji pozarządowych oraz innych osób zainteresowanych procesem rewitalizacji.

Spotkania są realizowane w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.

Terminy i miejsca spotkań:

  • 21 września 2016 roku (Quality Silesian Hotel, ul. Szybowcowa 1a, Katowice)
  • 28 września 2016 roku (Beskidzkie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Hotel BIT, ul. I Dywizji Pancernej 45, Bielsko-Biała)
  • 5 października 2016 roku (Hotel Olimpia, ul. Hotelowa 12, Rybnik)
  • 12 października 2016 roku (EGZA, ul. Żwirki i Wigury 6/14, Częstochowa)

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Poniżej zamieszczamy wstępny program spotkań:

Uwaga: Ze względu na wyczerpanie limitu miejsc rekrutacja na spotkania została zamknięta.

Dodatkowe informacje na temat spotkań można uzyskać pod numerem telefonu 32- 730-68-73.
Serdecznie zapraszamy do udziału.