Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2016” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2016” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie projektów, służących rozwojowi umiejętności społecznych młodych ludzi.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków konkursowych są: organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Wysokość dotacji: do 8 500 zł.

Okres realizacji: minimum 6-miesięcy.

Termin realizacji projektu: od 1 lutego 2017 roku i trwający nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017 roku.

Termin składania wniosków upływa 25 października 2016 roku o godzinie 12.00.

Więcej informacji na temat konkursu i dostęp do formularza aplikacyjnego: