PRZEDSTAWICIELE Z UKRAINY NA ŚLĄSKU

W dniu 15 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami obwodu Dniepropietrowskiego. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach  projektu Lokalni liderzy na rzecz rozwoju Dniepropietrowska realizowanego przez Fundację Rozwoju Świętochłowic (lider) we współpracy z Radą Młodych Naukowców Obwodu Dniepropietrowskiego (partner). Projekt ma na celu wzmocnienie samorządności obywatelskiej oraz aktywizację młodzieży i osób pow. 60 roku życia w Obwodzie Dniepropietrowskim.

Celem spotkania było przedstawienie przykładów ciekawych działań z obszaru polityki senioralnej prowadzonych na terenie województwa śląskiego, w tym dotyczących przestrzegania praw osób starszych oraz przeciwdziałanie przemocy wobec nich.

W trakcie spotkania Pani Bożena Borowiec Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprezentowała założenia projektu „Śląskie dla seniora” w tym Śląską Kartę Seniora natomiast Pani prof. Maria Zrałek Przewodnicząca Śląskiej Rady ds. Seniorów przedstawiła zasady funkcjonowania wspomnianej Rady.

Ponadto mł. insp. Krzysztof Kazek Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiej Policji w Katowicach ds. ochrony praw człowieka zaprezentował założenia akcji pn. „Koperta życia” realizowanej wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.