Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2016 roku dot. przygotowania projektu, wykonania oraz dostarczenia do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach 1 500 kalendarzy trójdzielnych na rok 2017 w ramach Programu pn. „Śląskie dla rodziny-Karta Dużej Rodziny”

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia:  Projekt, wykonanie oraz dostarczenie do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach 1 500 kalendarzy trójdzielnych na rok 2017 w ramach Programu pn. „Śląskie dla rodziny-Karta Dużej Rodziny”.

Termin składania ofert:  do dnia 29 września 2016 roku, do godziny 10:00

Zapytanie ofertowe zostało unieważnione.