Wojewódzka Konferencja pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży – konsekwencje psychofizyczne używania środków psychoaktywnych”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Katowicach organizuje III Wojewódzką Konferencję pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży – konsekwencje psychofizyczne używania środków psychoaktywnych” w ramach projektu pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

Konferencja jest skierowana w szczególności do przedstawicieli systemu oświaty, animatorów pracy z dziećmi i młodzieżą, członków gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych z terenu województwa śląskiego, opiekunów, pielęgniarek higieny szkolnej, a także partnerów realizujących projekt.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 października 2016 roku o godz. 10.00 w Sali Sejmu Śląskiego przy ul. Ligonia 46 w Katowicach.

Załączniki:
1. Program konferencji