Rekrutacja na szkolenie dla pracowników ośrodków adopcyjnych

Informujemy, iż do dnia 14 listopada 2016 roku prowadzony będzie nabór zgłoszeń na bezpłatne szkolenie pn. „Praca z dzieckiem w ujęciu teorii więzi, w tym z zaburzeniami więzi”, organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji szkolenia: 16-18 listopada 2016 roku

Liczba godzin dydaktycznych: 25 godzin dydaktycznych, 3 dni szkoleniowe

Grupa docelowa: pracownicy Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego oraz niepublicznych ośrodków adopcyjnych działających na zlecenie Samorządu Województwa Śląskiego.

Zagadnienia merytoryczne:

 • Więź jako czynnik chroniący – o znaczeniu relacji przywiązania w życiu człowieka, jej natura i specyfika jej kształtowania;
 • Rodzaje/style przywiązania – rozpoznawanie i charakterystyka;
 • Reaktywne zaburzenie przywiązania (RAD) – definicja, przyczyny;
 • Charakterystyka dziecka z zaburzonym przywiązaniem w różnych okresach rozwojowych;
 • Dziecko odrzucone, nieprzywiązane do żadnej osoby dorosłej i jego charakterystyka;
 • Skuteczne budowanie więzi;
 • Główne problemy pojawiające się w czasie budowania więzi między dzieckiem a wybraną osobą dorosłą;
 • Sposób postępowania z dzieckiem z zaburzoną więzią;
 • Wybrane techniki pracy z dziećmi z zaburzoną więzią – praktyczne ćwiczenia.

Liczba dostępnych miejsc: 20, w tym 12 miejsc przeznaczonych dla pracowników Filii WOA oraz 8 dla pracowników niepublicznych ośrodków adopcyjnych.

Miejsce realizacji szkolenia: Hotel Liburnia w Cieszynie

Osoby zainteresowane udziałem w w/w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji w formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowegooświadczenia uczestnika projektu, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/730 68 84.

 1. Regulamin uczestnictwa przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji w formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”
 2. Formularz zgłoszenia udziału w projekcie „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych
 3. Oświadczenie uczestnika projektu