Zaproszenie do udziału w III Konferencji pt. „Systemowe możliwości wspierania osób z niepełnosprawnością – dobre praktyki”

Ośrodek Świętych Hiacynty i Franciszka Caritas Archidiecezji Katowickiej zaprasza do udziału w III Konferencji pt. „Systemowe możliwości wspierania osób z niepełnosprawnością – dobre praktyki”. Tematyka wystąpień będzie dotyczyła problemu przemocy wobec osób niepełnosprawnych.

Przedsięwzięcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych i ich rodzin, pracowników służb społecznych, organizacji pozarządowych, władz samorządowych, pracowników szkół oraz
do wszystkich zainteresowanych problematyką wspierania osób niepełnosprawnych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 23 listopada 2016 r. godz. 10.00 w auli Gminnego Ośrodka Kultury w Połomi, przy ul. Szkolnej 17.

Szczegółowe informacje na temat Konferencji można uzyskać pod nr tel. 32/ 440 27 77, e-mail: pow.polomia@onet.pl.