Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży” – rekrutacja na szkolenie dla pracowników ośrodków adopcyjnych.

Informujemy, iż do dnia 1 grudnia 2016 roku prowadzony będzie nabór zgłoszeń na bezpłatne szkolenie pn. „Podstawy terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży”, organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji szkolenia: 07 -09 grudnia 2016 roku

Liczba godzin dydaktycznych: 25 godzin dydaktycznych, 3 dni szkoleniowe

Grupa docelowa: pracownicy Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego oraz niepublicznych ośrodków adopcyjnych działających na zlecenie Samorządu Województwa Śląskiego.

Zagadnienia merytoryczne:

 • Podstawy podejścia w terapii poznawczo – behawioralnej. Kategorie poznawcze                        i behawioralne                 a osoba pacjenta w terapii.
 • Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej (charakterystyka, rodzaje zaburzeń, najczęstsze techniki).
 • Cechy terapii behawioralnej (techniki terapeutyczne, ograniczenia, najczęstsze zastosowanie). Terapia poznawcza a poziom rozwoju poznawczego dziecka;
 • Powstawanie i obraz schematów poznawczych – myśli automatyczne, przekonania, schemat poznawczy J. Becka, geneza i trwałość schematów, zniekształcenia poznawcze.
 • Specyfika i rola psychoedukacji w terapii poznawczo-behawioralnej – psychoedukacja dobrana do wieku dziecka.
 • Trudności związane z prowadzeniem terapii dzieci i młodzieży, rola rodziców.
 • Stawianie diagnozy behawioralnej i planowanie behawioralnych programów zmiany zachowań, Znajomość programów warsztatowych dla dzieci i rodziców.
 • Analiza pracy terapeutycznej z dzieckiem i młodzieżą.

Liczba dostępnych miejsc: 20, w tym 12 miejsc przeznaczonych dla pracowników Filii WOA oraz 8 dla pracowników niepublicznych ośrodków adopcyjnych.

Miejsce realizacji szkolenia: Hotel TYCJAN w Milówce

Osoby zainteresowane udziałem w w/w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji w formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowegooświadczenia uczestnika projektu, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/730 68 84.

 1. Regulamin uczestnictwa przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji w formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”
 2. Formularz zgłoszenia udziału w projekcie „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych
 3. Oświadczenie uczestnika projektu