Rekrutacja na szkolenie dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji.

Informujemy, iż do dnia 28 listopada  2016 roku prowadzony będzie nabór zgłoszeń na bezpłatne szkolenie pn. „Skuteczne budowanie systemu interdyscyplinarnego wsparcia rodziny, organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji szkolenia: 01 – 02 grudnia  2016 roku

Liczba godzin dydaktycznych: 16 godzin dydaktycznych, 2 dni szkoleniowe

Grupa docelowa: pracownicy instytucji zaangażowanych w proces adopcji

Zagadnienia merytoryczne:

 • System wsparcia rodziny. Pomoc rodzinie w kryzysie.
 • Narzędzia diagnozowania sytuacji rodziny.
 • Genogram jako narzędzie diagnozowania rodziny.
 • Praca z rodziną wieloproblemową.
 • Zagadnienia prawne regulujące wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 • Planowanie i dobór adekwatnych do poszczególnych rodzin metod i technik wsparcia– analiza indywidualnych przypadków
 • Współpraca pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w pracę na rzecz dziecka i rodziny.
 • Praktyczne przykłady wspierania systemu pieczy zastępczej w aspekcie współpracy interdyscyplinarnej.

Liczba dostępnych miejsc: 40 / 2 grupy x 20 osób

Miejsce realizacji szkolenia: Katowice

Osoby zainteresowane udziałem w w/w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji w formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowegooświadczenia uczestnika projektu, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/730 68 84.

 1. Regulamin uczestnictwa przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji w formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”
 2. Formularz zgłoszenia udziału w projekcie „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych
 3. Oświadczenie uczestnika projektu