Prezentacja dot. realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych w ramach konkursu dotacji

Przekazujemy do Państwa wiadomości prezentację nt. realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych w ramach konkursu dotacji „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” przedstawianą podczas spotkań z dotacjobiorcami.

Prezentacja nt. realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych w ramach konkursu dotacji „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”