Prezentacja dot. programów rewitalizacji

Przekazujemy do Państwa wiadomości prezentację poświęconą zagadnieniom związanym z prawidłowym opracowaniem programu rewitalizacji. Materiał jest prezentowany podczas spotkań z dotacjobiorcami.

Prezentacja pt. Programy rewitalizacji