Zapytanie ofertowe z dnia 19 grudnia 2016 roku na zakup usług realizacji szkoleń okresowych BHP dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku Białej, Rybniku, Sosnowcu oraz Wodzisławiu Śląskim w 2017 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług realizacji szkoleń okresowych BHP dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku Białej, Rybniku, Sosnowcu oraz Wodzisławiu Śląskim w 2017 roku, podzielona na 5 części:

  • Część I – realizacja szkoleń okresowych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz realizacja szkoleń okresowych pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przy ulicy Modelarskiej 10 w Katowicach,
  • Część II – realizacja szkoleń okresowych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia
    w Bielsku Białej przy ulicy Potok 6 w Bielsku Białej,
  • Część III – realizacja szkoleń okresowych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz realizacja szkoleń okresowych pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Rybniku przy ulicy Floriańskiej 28 w Rybniku,
  • Część IV – realizacja szkoleń okresowych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia
    w Sosnowcu przy ulicy Krzywej 2 w Sosnowcu,
  • Część V – realizacja szkoleń okresowych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz realizacja szkoleń okresowych pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim.

Opis kryteriów wyboru oferty:
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
– łączna cena brutto – 100%
w każdej z części zamówienia.
W przypadku złożenia co najmniej dwóch najkorzystniejszych ofert z jednakową ceną, Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania dodatkowego zapytania dogrywkowego wśród prawidłowo złożonych ofert z jednakową ceną.

Termin i miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@rops-katowice.pl w terminie do dnia 27 grudnia 2016 roku, do godziny 10:00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:
W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

w części I – realizacja szkoleń okresowych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz realizacja szkoleń okresowych pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przy ulicy Modelarskiej 10 w Katowicach:
„MARG” KASPRZYK GRAŻYNA
ul. Zawodzie 60
41-208 Sosnowiec
Łączna cena brutto: 560,00 zł
Uzasadnienie wyboru: kryterium wyboru oferty stanowi w części I zamówienia łączna cena brutto za realizację szkoleń okresowych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz realizację szkoleń okresowych pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przy ulicy Modelarskiej 10 w Katowicach. Uwzględniając powyższe, najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: „MARG” KASPRZYK GRAŻYNA z siedzibą w Sosnowcu (41-208) przy ulicy Zawodzie 60.

w części II – realizacja szkoleń okresowych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Bielsku Białej przy ulicy Potok 6 w Bielsku Białej:
„MARG” KASPRZYK GRAŻYNA
ul. Zawodzie 60
41-208 Sosnowiec
Łączna cena brutto: 20,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: kryterium wyboru oferty stanowi w części II zamówienia łączna cena brutto za realizację szkoleń okresowych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Bielsku Białej przy ulicy Potok 6 w Bielsku Białej. Uwzględniając powyższe, najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: „MARG” KASPRZYK GRAŻYNA z siedzibą w Sosnowcu (41-208) przy ulicy Zawodzie 60.

w części III – realizacja szkoleń okresowych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz realizacja szkoleń okresowych pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Rybniku przy ulicy Floriańskiej 28 w Rybniku:
„MARG” KASPRZYK GRAŻYNA
ul. Zawodzie 60
41-208 Sosnowiec
Łączna cena brutto: 60,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: kryterium wyboru oferty stanowi w części III zamówienia łączna cena brutto za realizację szkoleń okresowych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz realizację szkoleń okresowych pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Rybniku przy ulicy Floriańskiej 28 w Rybniku. Uwzględniając powyższe, najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: „MARG” KASPRZYK GRAŻYNA z siedzibą w Sosnowcu (41-208) przy ulicy Zawodzie 60.

w części IV – realizacja szkoleń okresowych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Sosnowcu przy ulicy Krzywej 2 w Sosnowcu:
„MARG” KASPRZYK GRAŻYNA
ul. Zawodzie 60
41-208 Sosnowiec
Łączna cena brutto: 15,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: kryterium wyboru oferty stanowi w części IV zamówienia łączna cena brutto za realizację szkoleń okresowych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Sosnowcu przy ulicy Krzywej 2 w Sosnowcu. Uwzględniając powyższe, najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: „MARG” KASPRZYK GRAŻYNA z siedzibą w Sosnowcu (41-208) przy ulicy Zawodzie 60.

w części V – realizacja szkoleń okresowych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz realizacja szkoleń okresowych pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim:
„MARG” KASPRZYK GRAŻYNA
ul. Zawodzie 60
41-208 Sosnowiec
Łączna cena brutto: 185,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: kryterium wyboru oferty stanowi w części V zamówienia łączna cena brutto za realizację szkoleń okresowych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz realizację szkoleń okresowych pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim. Uwzględniając powyższe, najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: „MARG” KASPRZYK GRAŻYNA z siedzibą w Sosnowcu (41-208) przy ulicy Zawodzie 60.