Koszty konferencji podsumowujących w ramach projektów

W związku z oceną sprawozdań z realizacji projektów w konkursie dotacji Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin, uprzejmie informujemy, że konferencje podsumowujące lub spotkania zamykające realizację projektu, muszą stanowić element procesu opracowywania bądź aktualizacji programu rewitalizacji. Jest to warunek konieczny do uznania ww. wydatku za kwalifikowany w ramach projektu Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin.
Rekomenduje się, aby konferencje podsumowujące/spotkania zamykające były organizowane w terminie najpóźniej do 3 miesięcy od daty uzyskania oceny programu rewitalizacji.