Składanie sprawozdań okresowego i końcowego

Przypominamy o konieczności bezwzględnego przestrzegania terminów składania sprawozdań okresowego oraz końcowego wskazanych w umowie dotacji.

Wzór sprawozdania i koniecznych załączników dostępny jest w zakładce “Pytania i odpowiedzi”.