Międzynarodowe spotkanie poświęcone edukacji seniorów w województwie śląskim

4 lutego br. w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach odbyło się spotkanie poświęcone edukacji seniorów w województwie śląskim. Jego celem było zaprezentowanie działań edukacyjnych kierowanych do osób starszych na terenie województwa śląskiego. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. zaproszeni goście z Litwy, Niemiec, Szwecji i Włoch.

Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przedstawił inicjatywy podejmowane przez Województwo Śląskie w ramach „Śląskie dla Seniora” oraz nakreślił ich znaczenie dla rozwoju edukacji osób starszych w regionie.

Głos na spotkaniu zabrali również członkowie Śląskiej Rady ds. Seniorów. Pani prof. Maria Zrałek – Przewodnicząca Śląskiej Rady ds. Seniorów zaprezentowała kluczowe dane związane z edukacją osób starszych, w szczególności wynikającą z działalnością uniwersytetów trzeciego wieku w regionie.  Pani Anna Szelest – Przewodnicząca zespołu zadaniowego ds. aktywności działającego w ramach Śląskiej Rady ds. Seniorów – wskazała na możliwości wynikające z zachęcania osób starszych do aktywnej partycypacji w sferze publicznej i wykorzystania ich potencjału, w tym dzięki wsparciu działalności gminnych rad seniorów.

Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem „EBI Association” z Jastrzębia-Zdroju. Stanowiło część projektu pn. „Wysoka jakość edukacji dorosłych – europejska wymiana doświadczeń” w ramach Programu ERASMUS+ Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych. Cel ww. projektu to transfer wiedzy oraz wymiana doświadczeń w dziedzinie niezawodowej edukacji osób dorosłych.