ROPS poszukuje pracownika na zastępstwo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego poszukuje pracownika na zastępstwo do pracy w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym.
Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Katowice
Informacje nt. niezbędnych wymagań oraz składania dokumentów można znaleźć pod adresem:
http://bip-slaskie.pl/rops/dokument/1485933450,1133445168

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 730 68 86