Wzór karty oceny merytorycznej programów rewitalizacji

Poniżej publikujemy wzór karty oceny programów rewitalizacji wykorzystywany przez Zespół ds. Rewitalizacji.

Wzór karty oceny programów rewitalizacji