Komunikat na temat kwalifikowalności kosztów

Przypominamy, że w ramach projektu kwalifikowalne mogą być tylko wydatki związane z przedłożonym do oceny rodzajem dokumentu tj. gminnym programem rewitalizacji lub lokalnym programem rewitalizacji, a wszelkie zamówienia publiczne realizowane na potrzeby projektu muszą być prowadzone zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Procedury udzielania zamówień publicznych przez dotacjobiorców w konkursie pn. Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin.