ROPS.PSO.3321.US.10.2017 – Obsługa prawna ośrodków adopcyjnych w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług obsługi prawnej ośrodków adopcyjnych w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.


Część I – Obsługa prawna ośrodków adopcyjnych w Sosnowcu i Bytomiu:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług obsługi prawnej Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Krzywej 2 w maksymalnym wymiarze 10 godzin zegarowych przez cały okres obowiązywania umowy, w zależności od potrzeb ośrodka oraz Ośrodka Adopcyjnego i Pieczy Zastępczej Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Plac Jana 13 w maksymalnym wymiarze 6 godzin zegarowych przez cały okres obowiązywania umowy, w zależności od potrzeb ośrodka.

Część II – Obsługa prawna ośrodków adopcyjnych w Częstochowie:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług obsługi prawnej Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Sobieskiego 17b w maksymalnym wymiarze 10 godzin zegarowych przez cały okres obowiązywania umowy, w zależności od potrzeb ośrodka oraz Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Okręgowego w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Nowowiejskiego 3 w maksymalnym wymiarze 10 godzin zegarowych przez cały okres obowiązywania umowy, w zależności od potrzeb ośrodka.

Część III – Obsługa prawna ośrodków adopcyjnych w Rybniku i Wodzisławiu Śląskim:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług obsługi prawnej Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Rybniku z siedzibą w Rybniku przy ulicy Floriańskiej 28 w maksymalnym wymiarze 20 godzin zegarowych przez cały okres obowiązywania umowy, w zależności od potrzeb ośrodka oraz Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Wałowej 30 w maksymalnym wymiarze 20 godzin zegarowych przez cały okres obowiązywania umowy, w zależności od potrzeb ośrodka.

Część IV – Obsługa prawna ośrodka adopcyjnego w Bielsku-Białej:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług obsługi prawnej Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Potok 6 w maksymalnym wymiarze 20 godzin zegarowych przez cały okres obowiązywania umowy, w zależności od potrzeb ośrodka.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 13 marca 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty