ROPS.PSO.3321.US.15.2017 – Zakup usług medycznych polegających na przeprowadzeniu konsultacji i diagnozy otolaryngologicznej, audiologicznej oraz psychiatrycznej dzieci – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Część I – Konsultacja i diagnoza otolaryngologiczna i audiologiczna dzieci:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na przeprowadzeniu konsultacji i diagnozy otolaryngologicznej i audiologicznej wraz z wystawieniem pisemnej opinii dotyczącej przeprowadzonej diagnozy trójki dzieci w wieku: 8, 12 i 14 lat.
 2. Świadczenie usług medycznych będzie wykonywane w siedzibie Wykonawcy, na terenie miasta Częstochowa, w dniach roboczych między godziną 08:00 a 18:00.
 3. Terminy realizacji usług medycznych będą ustalane telefonicznie lub mailowo, indywidualnie dla każdego dziecka.
 4. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz dzieci wyznaczonych do konsultacji wraz z potrzebnymi danymi oraz listę do potwierdzenia udziału w konsultacji, na której Wykonawca powinien zebrać podpisy od opiekunów prawnych uczestników.


Część II – Konsultacja i diagnoza psychiatryczna 3 dzieci:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na przeprowadzeniu konsultacji i diagnozy psychiatrycznej wraz z wystawieniem pisemnej opinii dotyczącej przeprowadzonej diagnozy trójki dzieci w wieku od 6 do 13 lat.
 2. Świadczenie usług medycznych będzie wykonywane w siedzibie Wykonawcy, na terenie miasta Częstochowa i/lub Lublińca, w dniach roboczych między godziną 08:00 a 18:00.
 3. Terminy realizacji usług medycznych będą ustalane telefonicznie lub mailowo, indywidualnie dla każdego dziecka.
 4. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz dzieci wyznaczonych do konsultacji wraz z potrzebnymi danymi oraz listę do potwierdzenia udziału w konsultacji, na której Wykonawca powinien zebrać podpisy od opiekunów prawnych uczestników.

Część III – Konsultacja i diagnoza psychiatryczna 7 dzieci:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na przeprowadzeniu konsultacji i diagnozy psychiatrycznej wraz z wystawieniem pisemnej opinii dotyczącej przeprowadzonej diagnozy siódemki dzieci w wieku od 3 do 13 lat.
 2. Świadczenie usług medycznych będzie wykonywane w siedzibie Wykonawcy, na terenie miejscowości Katowice i/lub Sosnowiec i/lub Będzin i/lub Czeladź i/lub Dąbrowa Górnicza i/lub Chorzów i/lub Ruda Śląska i/lub Siemianowice Śląskie i/lub Tychy, w dniach roboczych między godziną 08:00 a 18:00.
 3. Terminy realizacji usług medycznych będą ustalane telefonicznie lub mailowo, indywidualnie dla każdego dziecka.
 4. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz dzieci wyznaczonych do konsultacji wraz z potrzebnymi danymi oraz listę do potwierdzenia udziału w konsultacji, na której Wykonawca powinien zebrać podpisy od opiekunów prawnych uczestników.

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
 2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 03 kwietnia 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.