Doradztwo specjalistyczne 2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do skorzystania z doradztwa  specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przygotowane doradztwo obejmuje następujące obszary tematyczne:

  1. Ekonomia społeczna w dokumentach strategicznych i lokalnych planach rozwoju.
  2. Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.
  3. Wykorzystanie podmiotów ekonomii społecznej w projektach rewitalizacyjnych.

Pełna treść informacji i formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie es.rops-katowice.pl