Dostawa zestawów komputerowych oraz drukarek monochromatycznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych oraz drukarek monochromatycznych, podzielona na 2 części:
Część I – Zestawy komputerowe – 10 sztuk,
Część II – Drukarki monochromatyczne – 10 sztuk.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 12 kwietnia 2017 roku, o godzinie 10.00.

Unieważnienie postępowania:

  1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.