Ogólnopolskie Spotkania Gminnych i Miejskich Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje, że Polska Fundacja Zabezpieczenia Społecznego organizuje w dniach 16 – 18 czerwca 2017 roku Ogólnopolskie Spotkania Gminnych i Miejskich Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, skierowane do członków tychże Komisji. Spotkanie odbędzie się w Polonijnym Centrum Kongresowym w Częstochowie przy ulicy Pułaskiego 4/6, o godzinie 15:00.

Celem przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń oraz promocja dobrych praktyk wypracowanych w Komisjach Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w serwisie informacyjnym Polskiej Fundacji Zabezpieczenia Społecznego – www.spotkaniakomisji.pl