Wręczono nagrody „Gminom przyjaznym ekonomii społecznej 2016”

31 marca 2017 r. w Katowicach odbyło się spotkanie w ramach Forum Międzysektorowego na temat ”Ekonomia społeczna w kreowaniu aktywnej polityki lokalnej”. Wzięli w nim udział przedstawiciele administracji publicznej i podmiotów ekonomii społecznej z województwa śląskiego, w tym urzędów miast i gmin, ośrodków pomocy społecznej, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych zainteresowanych tematyką kreowania aktywnej polityki lokalnej.

Spotkanie rozpoczął pan Dariusz Krajewski prezentacją na temat „Partnerstwa  lokalne na rzecz przedsiębiorczości społecznej”. Przybliżył działania Stowarzyszenia Wsparcie Społecznego „Ja-Ty-My”, którego jest Wiceprezesem. Zwrócił uwagę na to, że przedsiębiorczość społeczna często jest błędnie rozumiana, gdyż powinna łączyć dwa równoległe elementy – cele społeczne i ekonomiczne – podczas gdy w praktyce często koncentruje się na jednym z nich, pomijając drugi. Prelegent przedstawił również zasady tworzenia partnerstwa oraz przykłady dobrych praktyk realizowanych w województwach: łódzkim, małopolskim, świętokrzyskim, lubuskim i lubelskim.