Rekrutacja na szkolenie z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu przybliżającym zagadnienia z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego celem wzmocnienia współpracy międzyinstytucjonalnej, a tym samym podniesienia jakości usług w obszarze realizacji spraw dotyczących świadczeń rodzinnych i programu Rodzina 500 +.

Grupa docelowa: pracownicy ośrodków pomocy społecznej i urzędów miast/gmin realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (z uwagi na możliwości organizacyjne, dla każdego z Ośrodków przewidziano miejsca dla maksymalnie 2 uczestników.)

Termin: Maj 2017 roku

W przypadku zainteresowania wyżej wymienionym szkoleniem uprzejmie prosimy o przesłanie informacji wskazującej liczbę osób z Państwa instytucji, które wezmą udział w spotkaniu (wraz ze wskazaniem nazwy instytucji, imienia i nazwiska uczestnika oraz adresu mailowego i nr telefonu kontaktowego). Informacje prosimy przesyłać na adres e-mail szkolenia@rops-katowice.pl do dnia 21.04.2017 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego terminu oraz miejsca szkolenia zostaną wysłane do Państwa końcem kwietnia br.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/730 68 76.