Fundacja Poland Business Run zaprasza osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe do złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej

Fundacja Poland Business Run zaprasza osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe do złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej na:

  • zakup protez
  • zakup sprzętu rehabilitacyjnego
  • turnusy rehabilitacyjne
  • pomoc psychologiczną
  • pomoc prawną
  • specjalistyczne konsultacje medyczne

O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne ruchowo /organizacje pozarządowe opiekujące się osobami niepełnosprawnymi ruchowo. Wszystkie osoby/organizacje zainteresowane pomocą finansową zobligowane są do wypełnienia wniosku pomocowego, który wraz z załącznikami i regulaminem naboru wniosków znajduje się na stronie internetowej www.polandbusinessrun.pl.

Komplet wypełnionych dokumentów należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Fundacji w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2017 roku. (decyduje data stempla pocztowego). Wszystkie wnioski, które wypłyną do Fundacji w wyznaczonym terminie będą rozpatrywane przez komisję oceny wniosków.
Na wszystkie pytania dotyczące naboru wniosków pomocowych odpowiedzą specjaliści z działu wsparcia Fundacji Poland Business Run dyżurujący pod numerem tel. 504 485 979 (telefon czynny od godziny 9.00- 14.00) lub mailem wsparcie@polandbusinessrun.pl.

Środki finansowe przeznaczone na pomoc osobom potrzebującym pochodzą z organizacji największego charytatywnego biegu biznesowego w formie sztafety. Już po raz szósty 3. września br. w siedmiu miastach Polski (Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku) na starcie pojawią się pracownicy firm, aby pomóc osobom z niepełnosprawnością ruchową, także osobom po amputacji.