Rekrutacja na szkolenia dla pracowników ośrodków adopcyjnych oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia dedykowane są pracownikom publicznych i niepublicznych ośrodków adopcyjnych oraz pracownikom instytucji zaangażowanych w proces adopcji. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza do dnia 5 maja 2017 roku oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres do dnia 12 maja 2017.

Tematyka szkoleń:

 1. SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH:
  1.1 Praca z kandydatami na rodziców adopcyjnych w oparciu o genogram.
  1.2 Diagnoza i metody pracy z dzieckiem z FAS z wykorzystaniem kwestionariusza diagnostycznego.
  1.3 Trening interpersonalny z elementami profilaktyki stresu i wypalenia zawodowego.
  1.4 Trening zastępowania agresji.
  1.5 Zaburzenia więzi u dzieci – teoria, diagnoza i kierunki terapii – cykl szkoleniowy.
 2. SZKOLENIA INTERDYSCYPLINARNE DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH W PROCES ADOPCJI:
  2.1 Problematyka FAS w ujęciu interdyscyplinarnym.

W najbliższych miesiącach ogłoszona zostanie również rekrutacja na następujące szkolenia:

2.2 Ochrona danych osobowych w kontekście ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2.3 Problematyka zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych u dzieci – diagnoza i terapia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji w formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczenia uczestnika projektu, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/730 68 84.