Ogłoszenie wyników oceny formalnej wniosków złożonych w III naborze konkursu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”

Uprzejmie informujemy, że 25 kwietnia 2017 roku zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w III naborze konkursu dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”.

Poniżej zamieszczamy listę wniosków z III naboru ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i skierowanych do oceny merytorycznej.

Załączniki:
Lista wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym (III nabór)